TEAMS

♦ Teamontwikkelingsprogramma’s
♦ VIP-profiel teamleden
♦ Teambuilding
♦ Leerprogramma’s
♦ Praktijksimulatie
Teamontwikkelingsprogramma’s zijn programma die in “co-creatie” ontstaan: de teammanager of directeur heeft de leiding over het team en het proces,  ik ondersteun dit proces  met inbreng van mijn expertise op het gebied van groepsdynamica, gedrag en veranderprocessen. Het gezamenlijk doel is te komen tot een sterk team.
In de teamontwikkelingsprogramma’s wordt gewerkt met het ViP-model. Er wordt daarmee expliciet aandacht geschonken aan waar een team zich in ‘vastdenkt’. Hiermee wordt het mechanisme bedoeld van belemmerende gedragspatronen dat een team zichzelf in de loop van de tijd (onbewust) heeft aangeleerd Het model geeft inzicht in waarom het vaak zo lastig is zaken te verbeteren en te veranderen, namelijk vanwege de beperkende invloed van die onbewuste patronen.
Het gaat er dus om dat een team zich bewust wordt van welk gewoontegedrag een negatief effect heeft op het team. Dat wordt in het ViP-model “vrijdenken” genoemd: je maakt je los van die beperkende patronen en gaat je richten op waar de ruimte zit, de energie, de creativiteit, de sterke punten. Teams gaan aan de slag met de vraag hoe je die sterke punten kunt benutten en kunt versterken, welke keuzes ze kunnen gaan maken in plaats van af te wachten of een ander de schuld geven. Ze gaan op zoek naar oplossingen in plaats van te blijven doen wat eigenlijk niet werkt.

Het model is gemaakt vanuit de gedachte dat mensen perspectief nodig hebben om open te kunnen staan voor verandering. Het biedt inzicht in hoe je zelf als team kunt zorgen voor perspectief.

In de begeleiding maak ik gebruik van verschillende werkvormen, waaronder: (rollen)spellen, wandelingen, teambuildingsactiviteiten, training on the job, oefeningen, vragenlijsten en leesmateriaal.

In de periodes die vallen tussen de sessies ontvangt het team opdrachten en oefeningen, waarbij soms wordt gewerkt in koppels.