INZET: zet in wat de situatie nodig heeft

Handelen door tegemoet te komen aan wat de situatie nodig heeft levert altijd een waardevolle bijdrage op.
Bepaal voor jezelf:
– welk gedrag en welke kwaliteiten je van jezelf gaat laten zien;
– welk gedrag je achterwege laat;
– welke acties je in gaat zetten;
– wie je erbij betrekt en wie niet;
– waar je invloed op hebt en waar niet;
– of je volledig ‘ja’ zegt tegen jouw inzet.
Wanneer je je tegen een situatie verzet of je er over ergert, maak dan een keuze:
1) zorg dat de situatie verandert of:
2) onttrek je aan de situatie of;
3) aanvaardt de situatie zoals deze is.
Accepteer in alle gevallen de consequenties zonder negativiteit.